Nagroda imienia

  Witolda Lipskiego

  Artur Jeż

  Dr Artur Jeż jest obecnie na stażu podoktorskim w Max Planck Institute fuer Informatik w Saarbruecken, ponadto jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (na urlopie naukowym celem odbycia stażu). W 2006 r. ukończył dwa kierunki studiów: matematykę i informatykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego; w roku 2010 obronił tamże rozprawę doktorską.
  Jego badania związane są z różnymi aspektami języków formalnych oraz ich powiązaniami z algorytmiką: w czasie doktoratu zajmował się głównie wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych, które są efektywnym sposobem zadawania składni zamkniętym na operacje boolowskie, oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych. Obecnie zajmuje się związkami między kompresją danych równaniami w słowach, rozpoznawania słów przez automaty skończone oraz wyszukiwania wzorca. Ponadto zajmował się też problemem minimalizacji z błędami automatów skończonych.
  Jego prace prezentowane były na wiodących konferencjach naukowych i publikowane w renomowanych czasopisamach. Praca dotycząca wyrażalności gramatyk koniunkycjnych otrzymała nagrodę dla najlepszej pracy w potoku teoretycznym na konferencji CSR 2007, zaś praca dotycząca hiperminimalizacji nagrodę dla najlepszej pracy studenckiej na konferencji MFCS 2008. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

  Edycja
  Więcej o
  Wykład