Nagroda imienia

    Witolda Lipskiego

    Jakub Radoszewski

    Dr Jakub Radoszewski jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej na tym samym wydziale ukończył studia magisterskie i doktoranckie. Jego dotychczasowe badania naukowe koncentrowały się wokół algorytmiki i kombinatoryki tekstów z uwzględnieniem nieklasycznych modeli tekstów. Jego wyniki były prezentowane na uznanych międzynarodowych konferencjach poświęconych informatyce teoretycznej oraz na czołowych konferencjach tematycznych. Badania prowadzi w ramach macierzystego zespołu na Uniwersytecie Warszawskim, a od czasu studiów doktoranckich utrzymuje współpracę z King’s College London.

    Opinie