Nagroda imienia

  Witolda Lipskiego

  Katarzyna Paluch

  Pracuje ona w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką i współautorką szeregu prac prezentowanych na bardzo prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Jej badania dotyczą analizy i projektowania efektywnych algorytmów. W szczególności, zaproponowała nowy algorytm dla znanego problemu pokrywania kafelkami tablic, podejmowanego wcześniej przez wielu uczonych światowej klasy, i pokazała jego optymalność. Ten wynik i inne prace dotyczące algorytmów grafowych wykazują głęboką wiedzę i dojrzałość naukową autorki.

  Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono 12 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy, szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości.

  Edycja
  Więcej o