Nagroda imienia

    Witolda Lipskiego

    Michał Włodarczyk

    Michał Włodarczyk obronił tego lata doktorat na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej ukończył studia licencjackie i magisterskie oraz rozpoczynał działalność naukową pod opieką dra Marka Cygana. Jego zainteresowania leżą na styku teorii algorytmów aproksymacyjnych, złożoności parametryzowanej oraz złożoności dokładnej (inaczej: drobnoziarnistej). Pracuje także nad optymalizacją stochastyczną. W ramach prowadzonych badań Michał współpracuje z naukowcami z Wrocławia, Rzymu, Nowego Jorku oraz Berkeley, zaś tej jesieni rozpoczyna staż podoktorski w Eindhoven. Jest stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżnionym za wybitne osiągnięcia badawcze.