Nagroda imienia

    Witolda Lipskiego

    Paweł Gawrychowski

    Dr Paweł Gawrychowski jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2007 ukończył studia magisterskie, a w roku 2011 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z konstruowaniem efektywnych algorytmów i struktur danych dla problemów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania wzorca w skompresowanym tekście. W problemach tego typu celem jest osiągniecie złożoności, która zależy głównie od wielkości skompresowanej reprezentacji danych, a nie ich oryginalnego rozmiaru. Jest także autorem kilku prac związanych z minimalizacją, synchronizacją, i konwersją do wyrażenia regularnego automatów skończonych. Otrzymał kilka nagród dla najlepszej pracy studenckiej, w tym na konferencjach ESA 2011 i CPM 2012, oraz nagrodę dla najlepszej pracy na konferencji CIAA 2011.