Nagroda imienia

  Witolda Lipskiego

  Edycja 2007

  Do edycji nagrody w roku 2007 zgłoszono 8 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

  W 2007 roku nagrodę w wysokości 10 000 złotych otrzymał Łukasz Kowalik z Uniwersytetu Warszawskiego.

  Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 18 października 2007 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość rozpoczął przewodniczący Rady Nagrody, Andrzej Tarlecki, witając przybyłych gości, przedstawicieli organizatorów, sponsorów i członków rodziny Witolda Lipskiego. Następnie wystąpił prof. Andrzej Blikle wspominając Witolda Lipskiego i współpracę z nim. Po podsumowaniu trzeciej edycji konkursu przez prof. Tarleckiego nastąpiło wręcznienie nagrody Łukaszowi Kowalikowi przez panią Elwirę Sokołowską, prezes zarządu Sage Symfonia, głównego sponsora nagrody. Na zakończenie Łukasz Kowalik wygłosił półgodzinny wykład na temat swoich zainteresowań i wyników naukowych.  Po części oficjalnej odbyło się spotkanie i poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału. Jedną z atrakcji były pączki przyniesione przez prof. Bliklego.

  Galeria