Nagroda imienia

  Witolda Lipskiego

  Edycja 2017

  Do edycji Nagrody w roku 2017 zgłoszono 9 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową.

  W 2017 nagrodę otrzymał Jakub Nalepa.

  Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 12 października 2017 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który powitał przedstawicieli współorganizatorów konkursu, gości z Politechniki Śląskiej, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat.

  Prof. Krzysztof Apt, jeden z inicjatorów Nagrody i przyjaciel Witolda Lipskiego, wspomniał postać patrona Nagrody i przypomniał początki powstania konkursu.

  Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Nagrody w tym roku i ogłosił laureata tegorocznego konkursu: Jakuba Nalepę z Politechniki Śląskiej. Dyplom wręczył prof. Włodzimierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Gratulował laureatowi sukcesów naukowych i życzył wytrwałości w pracy.

  Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie Jakuba Nalepy na temat swoich zainteresowań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucyjnego uczenia maszynowego.

  Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatowi i porozmawiać o planach naukowych.

  Galeria