Nagroda imienia

  Witolda Lipskiego

  Edycja 2019

  Do edycji Nagrody w roku 2019 zgłoszono 11 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom merytoryczny kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową.

  Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2019 nagrodę główną i wyróżnienie. Laureatem konkursu 2019 został Michał Włodarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie otrzymał Stanisław Jastrzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 10 października 2019 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który powitał przedstawicieli współorganizatorów oraz sponsorów konkursu, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat.

  Patrona Nagrody, Witolda Lipskiego, wspominał prof. Krzysztof Apt. Opowiedział jak poznali się w 1983 roku w Paryżu, gdzie Witold Lipski przyjechał na Uniwersytet Paris-Sud i o jego nagłej śmierci w 1985 roku. Następnie przypomniał jak wśród polskich informatyków pracujących zagranicą powstał pomysł, żeby w dwudziestą rocznicę śmierci utworzyć nagrodę dla młodych informatyków pracujących w Polsce. Pierwsza edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego odbyła się w 2005; w tym roku konkurs o Nagrodę przeprowadzono po raz piętnasty.

  Prof. Krzysztof Diks przyniósł ze sobą książkę Witolda Lipskiego „Kombinatoryka dla Programistów”. Przypomniał, że Witold Lipski nie tylko pięknie opowiadał o algorytmach i dowodzeniu ich poprawności, ale też chętnie programował.

  Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Nagrody w tym roku i ogłosił zwycięzców tegorocznego konkursu. Laureatem został Michał Włodarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżnienie otrzymał Stanisław Jastrzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomy wręczali: Leszek Pacholski – przewodniczący Rady Nagrody, Włodzimierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Jacek Forysiak – wiceprezes zarządu Atende, sponsora tegorocznej edycji konkursu.

  Najważniejszą częścią uroczystości były wystąpienia Michała Włodarczyka i Stanisława Jastrzębskiego na temat swoich zainteresowań naukowych. Michał Włodarczyk mówił o algorytmach aproksymacyjnych, algorytmach parametryzowanych i złożoności drobnoziarnistej. Stanisław Jastrzębski mówił o sieciach neuronowych.

  Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału. Była to okazja, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować zwycięzcom i porozmawiać o planach naukowych.

  Galeria